• ป้านิด ลูกค้าชาสมุนไพรบุญทา / Ms.Nid


  22/09/2017 17:28

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 48

 • image
  "ความดัน เบาหวาน เป็นเรื่องเล็กสำหรับป้า ดื่มชาสมุนไพรบุญทาแทนน้ำช่วยล้างสารพิษในเลือดและระบบทางเดินอาหารด้วย"
  จังหวัดนครพนม
  "Hypertension and diabetes aren't a big deal for me anymore, drink Boonta Herbal Tea regularly, the tea cleans impurities in the circulatory and digestive systems." Mr.Nid from Nakhon Phanom.

ชาสมุนไพรบุญทา ผลิตจากสมุนไพรออแกนิค 100%
ชาสมุนไพรชั้นดีสูตรดั้งเดิมกว่า 100 ปี จากพ่อหนานสุวรรณ์ บุญทาวงศ์ษา คัดสรรวัตถุดิบ เกษตรอินทรีย์ จากอำเภอฝาง ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP CODEX) และ HALAL
0