• คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ORGANIC


    25/09/2017 09:55

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 81

  • image
    แหล่งดิน น้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาที่อุดมสมบูรณ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นพื้นที่ที่ปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพ บริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด มีอุดมการณ์ในการพัฒนาสร้างต้นแบบเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ ไร่เพ็ญระพี บนพื้นที่ 5 ไร่ ภายใต้การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล IFOAM
    วัตถุดิบชั้นดี ปลอดสารพิษ ที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิต ส่วนหนึ่งมาจากไร่เพ็ญระพี และอีกส่วนหนึ่งมาจากชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งวัตถุดิบถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมการการันตีในด้านความปลอดสารพิษ ไร้สารเคมีเจือปน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับทุกท่านมั่นใจได้ในคุณค่าและความปลอดภัย

ชาสมุนไพรบุญทา ผลิตจากสมุนไพรออแกนิค 100%
ชาสมุนไพรชั้นดีสูตรดั้งเดิมกว่า 100 ปี จากพ่อหนานสุวรรณ์ บุญทาวงศ์ษา คัดสรรวัตถุดิบ เกษตรอินทรีย์ จากอำเภอฝาง ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP CODEX) และ HALAL
0