• ลูกค้าจากมาเลเซียมาซื้อชาที่ร้านชาบุญทา อำเภอฝาง


    26/09/2017 09:00

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 51

  • image
    ลูกค้าจากประเทศมาเลเซีย เดินทางมาเที่ยวที่อำเภอฝางและแวะมาซื้อชาสมุนไพรตราบุญทาสูตร 2 และ สูตร 3 กลับไปประเทศมาเลเซีย ลูกค้าบอกว่าดื่มแล้ว สุขภาพดี ติดใจเลยต้องตามมาซื้อถึงที่ฝางคะ

ชาสมุนไพรบุญทา ผลิตจากสมุนไพรออแกนิค 100%
ชาสมุนไพรชั้นดีสูตรดั้งเดิมกว่า 100 ปี จากพ่อหนานสุวรรณ์ บุญทาวงศ์ษา คัดสรรวัตถุดิบ เกษตรอินทรีย์ จากอำเภอฝาง ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP CODEX) และ HALAL
0