• ควบคุมการผลิตด้วยระบบ GMP สากล


    26/09/2017 14:43

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 80

  • image
    ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ทุกความใส่ใจในแต่ละกระบวนการ โรงงานของบีทีเฮอเบิล เป็นโรงงานที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐาน GMP CODEX และ HALAL สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับกลุ่มชุมชนที่เริ่มมีการทำมาตรฐาน โรงงานขนาดเล็กของบีทีเฮอเบิล ได้นำแนวคิดการบริหารจัดการมาตรฐานมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมุ่งไปสู่มาตรฐาน โดยผ่านการรับรองจากสถาบันอาหาร ดังนั้นคุณภาพและประสิทธิผลของการผลิต สามารถมีกำลังการผลิตสูงตอบสนองตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
    ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้า ผ่านการขอเลขที่ อ.ย.ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งผ่านการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) เพื่อสร้างมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรตราบุญทา จากบีทีเฮอเบิล ให้กับทุกท่าน

ชาสมุนไพรบุญทา ผลิตจากสมุนไพรออแกนิค 100%
ชาสมุนไพรชั้นดีสูตรดั้งเดิมกว่า 100 ปี จากพ่อหนานสุวรรณ์ บุญทาวงศ์ษา คัดสรรวัตถุดิบ เกษตรอินทรีย์ จากอำเภอฝาง ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP CODEX) และ HALAL
0