• วิจัยพัฒนา ตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ


  26/09/2017 14:46

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 89

 • image
  จากจุดเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น คัดสรรวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้าน ปรุงแต่งมาจากตำราดั้งเดิม จนได้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ตลอดช่วงระยะเวลาของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ทางบริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน เพื่อปรับปรุงพัฒนา ในส่วนของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ มุ่งสู่ยุคแห่งนวัตกรรม แต่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์และกลิ่นไอของสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  image
  ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้า ผ่านการขอเลขที่ อ.ย.ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งผ่านการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) เพื่อสร้างมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณชาสมุนไพรตราบุญทา จากบีทีเฮอเบิล ให้กับทุกท่าน

ชาสมุนไพรบุญทา ผลิตจากสมุนไพรออแกนิค 100%
ชาสมุนไพรชั้นดีสูตรดั้งเดิมกว่า 100 ปี จากพ่อหนานสุวรรณ์ บุญทาวงศ์ษา คัดสรรวัตถุดิบ เกษตรอินทรีย์ จากอำเภอฝาง ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP CODEX) และ HALAL
0